DLP

DLP

Het milieu is een steeds groter en belangrijker onderwerp in Nederland. Heeft u een project in of met verontreinigde grond en of verontreinigd( grond)water aangenomen, dan is er vanuit de Nederlandse wet- en regelgeving de verplichting om  de  werkzaamheden onder leiding van een Deskundig Leidinggevend Persoon (DLP) uit te voeren. Safelines levert de DLP die invulling geeft aan uw project aan datgene wat in het, voor u opgestelde V&G-plan staat beschreven. Hierbij moet gedacht worden aan de te treffen beheersmaatregelen en/of voorzieningen waaronder het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen Dit uiteraard conform de regelgeving ten aanzien van de van toepassing zijnde veiligheidsklasse (Basisklasse, T en of F klasse).

In control: Overzicht

Safelines creëert overzicht over de verschillende werkplekken door diverse middelen in te zetten. Middels overzichtsbeelden van camera’s kan de LWB zijn gebied... Lees meer

In control: Controle

Controle is een sleutelaspect als men het heeft over veiligheid. Safelines heeft inzicht in de middelen die zijn ingezet. Of dit nu een ZKL, Sein 513 of een... Lees meer

In control: Inzicht


Naast overzicht en controle van middelen is inzicht een belangrijk aspect om het totaalplaatje kloppend te maken. Door de inzet van bijvoorbeeld Track and... Lees meer

Log in