Projectcontrolling

Projectcontrolling

Als projectcontrollers van het  team Finance en Control van Safelines B.V.  zorgen we voor een goed financieel beheer van de projecten, van offerte tot en met eindafrekening. In samenwerking met de projectleiders die de budgetten beheren, zorgen we voor een goed financieel inzicht in de projecten. We hebben het totaaloverzicht en we zijn tegelijkertijd in staat om gedetailleerde gegevens te analyseren. 
Ook kunnen  we inspringen op verschillende financieringsvormen. We zorgen voor een juiste inbreng van de budgetten, een betrouwbare en volledige bepaling van omzet en resultaat en wij voelen ons verantwoordelijk voor de maandelijkse beoordeling van (de waardering van ) het onderhanden werk. 
Ook ondersteunen we de projectleiders bij het projectmanagement op bedrijfseconomische aspecten, zorgen we voor heldere rapportages en beheersen we de interne controle en bewaken we de processen.

In control: Overzicht

Safelines creëert overzicht over de verschillende werkplekken door diverse middelen in te zetten. Middels overzichtsbeelden van camera’s kan de LWB zijn gebied... Lees meer

In control: Controle

Controle is een sleutelaspect als men het heeft over veiligheid. Safelines heeft inzicht in de middelen die zijn ingezet. Of dit nu een ZKL, Sein 513 of een... Lees meer

In control: Inzicht


Naast overzicht en controle van middelen is inzicht een belangrijk aspect om het totaalplaatje kloppend te maken. Door de inzet van bijvoorbeeld Track and... Lees meer

Log in