Logo
Print deze pagina

Projectcontrolling

Projectcontrolling
Als projectcontrollers van het  team Finance en Control van Safelines B.V.  zorgen we voor een goed financieel beheer van de projecten, van offerte tot en met eindafrekening. In samenwerking met de projectleiders die de budgetten beheren, zorgen we voor een goed financieel inzicht in de projecten. We hebben het totaaloverzicht en we zijn tegelijkertijd in staat om gedetailleerde gegevens te analyseren. 
Ook kunnen  we inspringen op verschillende financieringsvormen. We zorgen voor een juiste inbreng van de budgetten, een betrouwbare en volledige bepaling van omzet en resultaat en wij voelen ons verantwoordelijk voor de maandelijkse beoordeling van (de waardering van ) het onderhanden werk. 
Ook ondersteunen we de projectleiders bij het projectmanagement op bedrijfseconomische aspecten, zorgen we voor heldere rapportages en beheersen we de interne controle en bewaken we de processen.
Safelines bv, Tuinstraat 8, 5241AA Rosmalen | Tel: +31 (0)73 644 3658