Uitbreiding opleidings- en trainingsspoor

Het opleidings- en trainingsspoor van Safelines is uitgebreid! Naast het inzetten van kortsluitlansen, seinen 513 en kortsluiten van de derde rail kan er nu ook geoefend worden met het spoorstaafconditioneringssysteem.

Leave a comment